03 776 20 90 Maak uw afspraak online
Menu
Maandag tot vrijdag: 9u - 18u
Zaterdag: 9u - 16u
Parklaan 90
9100 Sint-Niklaas

Alle berichten

Gezond en veilig? Ga rollend door het leven!

"Mobiliteit what's in a name"

Wanneer we het over mobiliteit hebben, praten we vaak over dichtgeslibde autosnelwegen en de bijhorende fileproblematieken, grootschalige infrastructuurswerken die een gezonde leefomgeving dienen te bevorderen, de onderbenutting van het openbaar vervoer… Het is aangewezen om even stil te staan en terug te keren naar de kern van het begrip “mobiliteit”. Eenvoudig uitgedrukt impliceert mobiliteit het vermogen om (al dan niet zelfstandig) van punt A naar punt B te gaan. Wanneer we nadenken over hoe we ons kunnen verplaatsen van punt A naar punt B, vergeten we vaak dat we eerst op dat punt A moeten geraken alvorens gebruik te kunnen maken van de gekende vervoersmiddelen: de auto, de trein, de bus… waarmee we uiteindelijk op dat punt B aankomen. De fysieke verplaatsing die telkens gemaakt moet worden vergt hoe langer hoe meer een grotere inspanning naarmate je ouder wordt. Deze inspanning wordt in de maatschappelijke mobiliteitsdiscussie vaak ten onrechte over het hoofd gezien.

"1 op 3 65-plussers valt 1 keer per jaar"

Volgens cijfers van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen valt 33% van onze 65-plussers minstens één keer per jaar.[1]  Cijfermatig kan gesteld worden dat een bejaarde 10 keer meer kans heeft om een val te maken dan slachtoffer te zijn van een verkeersongeval. Ook in Nederland zien we dat in 2015 3.267 vijfenzestigplussers zelfs om het leven kwamen door een val, waar er dat in 2010 “maar” 2.117 waren. Het betreft hier een toename van 35%.[2] Deze weinig geruststellende bevindingen van het expertisecentrum en het CBS wijzen op het toenemend belang van mobiliteitshulpmiddelen voor personen met een mobiliteitsbeperking.

"De grote stap"

Hoewel de rollator een steeds talrijkere vertegenwoordiging in ons straatbeeld kent, moet opgemerkt worden dat veel mensen het gebruik ervan schuwen. De (negatieve) stempel die vele vijfenzestigplussers denken te krijgen omdat ze zich met een rollator verplaatsen, is vaak de doorslaggevende factor om de stap niet te zetten. De repercussies van deze beslissing kunnen echter vaak zeer groot zijn. Niet alleen is er een verhoogd risico op letsels en verwondingen n.a.v. een val, maar ook speelt de sociaalmaatschappelijke component een niet te onderschatten rol. Wanneer het lastiger wordt je naar dat punt A te begeven, zal de beslissing om thuis te blijven steeds vaker de overhand gaan nemen.  Het gevolg hiervan zal zijn dat mensen vaker afgezonderd thuis gaan zitten zonder enige vorm van sociaal contact. Hoe langer onze vijfenzestigplussers zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met de nodige hulpmiddelen, hoe beter dit voor hun zelfontplooiing zal zijn.

"Overtuigen?"

Niemand kan geholpen worden zonder zelf te beseffen dat hij of zij hulp nodig heeft. Het is belangrijk dat je de persoon in kwestie voldoende inlichtingen verschaft over zowel de financiële aspecten als de esthetische mogelijkheden van een mobiliteitshulpmiddel - of beter van een rollator.  Een arts kan hier een begeleidende rol spelen naast uiteraard familie en vrienden. Tegenwoordig bestaan er rollators in iedere denkbare kleur of in ieder denkbaar model. Er bestaan ten eerste rollators die eerder onopvallend zijn in hun gebruik. Verder zijn er rollators die eerder moderne strakke lijnen uitstralen. Er worden tevens rollators ontwikkeld die plooibaar zijn tot de grote van een rugzak. Er bestaan bovendien  verschillende accessoires voor rollators zoals krukkenhouders, mandjes, opbergtassen…

Al deze mogelijkheden benadrukken dat een rollator iets persoonlijks moet zijn. Jij moet eraan gewoon worden en jij moet het gebruik van een rollator effectief gaan gelijkschakelen met het nemen van de bus of de trein.

"Medizi"

De gewoonwording is zeer belangrijk. Bij Medizi is er daarom de “driedaagse test”; je kan een rollator gedurende drie dagen in de thuisomgeving testen, aangezien hij daar ook effectief gebruikt zal worden. Na de drie dagen kan je probleemloos jouw rollator inwisselen voor een model dat beter bij jou past.

Bekijk hier ons uitgebreide gamma. 

Klik hier om online een afspraak te maken. 

[1] Dit blijkt uit een studie van 2010 door Milisen in opdracht van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen en het UZ Leuven.

[2] Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde deze resultaten in opdracht van de krant “Trouw”.

Groot aanbod
Meteen beschikbaar
Maatwerk op bestelling
Gratis parking
Ruime parking
Heel vlot bereikbaar

Gratis loopanalyse
Professionele analyse
voor steunzolen of schoenen
Opmeting aan huis
Wij komen bij u langs voor een opmeting aan huis
© 2017 Medizi BVBA • Parklaan 90, 9100 Sint-Niklaas • BE 0423.095.885 • 03 776 20 90info@medizi.besitemap Quoted: Websites met méér